‘Dört Ayaklı Yılan’ Sanılan Fosilin Yılanlarla Alakasının Bile Olmadığı Ortaya Çıktı

2015 senesinde keşfedilen ve bugüne dek dört bacaklı yılan olarak tanımlanan bir fosilin aslen yılanlarla hiçbir alakasının olmadığı açıklandı. Fosil, 110 milyon yıl ilkin yaşamış değişik bir canlı türündendi.

2015 senesinde bilim dünyasının fazlasıyla ilgisini çeken bir bulgu yapılmıştı. Brezilya’da kretase döneminden (66 – 145 milyon yıl ilkin) kalma bir kayanın içinde yılanı çağrıştıran bir canlının iskeleti bulunmuştu. Fakat bu canlının iskeletinde kendisini yılandan ayıran oldukca mühim bir özellik bulunuyordu: Dört tane ufak, tam gelişmemiş benzer biçimde duran bacak.

Tetrapodophis amplectus olarak isimlendirilen bu canlının, yılanlar ve kertenkeleler arasındaki kopuk bağlantının ta kendisiydi ve bir yılan türü olduğu düşünülüyordu. Fakat iskelet üstünde yeni meydana getirilen bir araştırma, durumun bu şekilde olmadığını gösterdi. Araştırmaya gore bu canlı, yılanla hiçbir ortak noktaya haiz değildi ve 110 milyon yıl ilkin yaşamış bir deniz kertenkelesi türüydü.

Yılanla alakası yokmuş:​Araştırmada yer edinen paleontolog Michael Caldwell, bu canlının aslen bir yılan olmadığını ve yanlış sınıflandırıldığını deklare etti. Caldwell, canlının anatomisinin, Kretase döneminden ‘dolichosaurs’ olarak malum soyu tükenmiş bir grup deniz kertenkelenin anatomisi ile benzerlik gösterdiğini beyan etti.

2015 yılındaki keşifteki incelemeyi detaylıca incelenmediğini söyleyen ve kafi bulmayan Caldwell ve ekibi, iskeleti tekrardan incelemeye karar verdiler. Ekip, iskeleti inceledikten sonrasında dişlerin bir yılanın dişleri benzer biçimde çengel olmadığını, kafatası ve iskeletinin de bir yılanınki benzer biçimde olmadığını keşfetti. Bununla beraber bu canlıda büyük karın pullarına da rastlanmadı. En mühim kısmıysa canlının karnında balık kılçığına benzeyen, yedi son öğünlerden birinin kalıntısı yer alıyordu. Bu da canlının suda yaşadığını gösteriyordu.

İLGİLİ HABER

İklim Değişikliği, Psikolojimizi Direkt Etkiliyor: Yüksek Nemin, İntihar Oranlarını Artırdığı Ortaya Çıktı​


Meydana getirilen bu yeni araştırma, canlının kökeni hakkında tartışmalara bir son vermiş değil. 2015 yılındaki keşfi icra eden araştırmacıların araştırmaları ve bu yeni araştırma bilim literatürüne girmişken, sonucun çıkması da yakın olacaktır. Canlı, bir yılan olmasa bile çok önemli bir halde bugüne dek korunduğundan bilime katkı elde edecektir.
 
Üst Alt