H5P WEB 2.0 Aracı Quiz ( Çeşitli Soru Tipleriyle Etkileşimli Test Hazırlama)

H5P WEB 2.0 Aracı Quiz ( Çeşitli Soru Tipleriyle Etkileşimli Test Hazırlama)
Boşluk doldurma, doğru/yanlış, kelime işaretleme ve keleme sürükleme şeklinde soru tipleriyle test hazırlayıp EBA 'ya yükleyebilirsiniz.
 
Üst Alt