Bu kodda ne hata var?

Python'da Twitch için bir kanalın oyun etiketini terminale yazdıran bir kod yazmaya çalıştım Ama her run ettiğimde none çıkışını veriyor. Hatam nerede?
import requests from bs4 import BeautifulSoup url = "https://www.twitch.tv/tenz" r = requests.get(url) x = BeautifulSoup(r.text,"html5lib") z = x.find("span",{"class":"CoreText-sc-1txzju1-0 hfMGmo"}) print(z)
 
Üst Alt